Продуктовата гама на ЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЩЕ АД се състои основно от три типа акумулаторни панцерни батерии и зарядни устройства:

 

Тягови батерии 

тип PzS с напрежение 12, 24, 40, 48, 80, 96 V, капацитет от 90 Ah до 1550 Ah, които служат като енергоизточници за електрокари, ръчноводими кари, платформени кари, влекачи, минни влакове, електромобили. Усвоените акумулаторни елементи отговарят на изискванията на западноевропейските стандарти, което позволява да се изграждат акумулаторни батерии за вграждане в електрокари – западноевропейско, американско и азиатско производство. Батериите се предлагат в изпълнение с твърди и гъвкави връзки, съгласно БДС EN 60254-2+A1:2002 и DIN 4359. Гъвкавата връзка се осъществява чрез болтови съединения, осигуряващи лесен монтаж и демонтаж на акумулаторите. 

Батериите, предлагани от ЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЩЕ АД са панцерно изпълнение, усилени, с повишен капацитет в рамките на 18-25%. Използваният тръбен сепаратор и въведената технология за мокро-филтрационно пълнене с активна маса на положителната плоча намалява до минимум вътрешните къси съединения и удължава живота им до 1500 цикъла, което гарантира два пъти по-голяма продължителност на експлоатация от намазните батерии. Допълнително предимство е пластмасовото покритие на металния сандък, осигуряващо по-голяма здравина и по-висока корозионна устойчивост. 

 

Стационарни батерии 

тип OPzS от 150 Ah до 3 000 Ah, които намират широко приложение като резервно и аварийно захранване в: системата на далекосъобщенията; всички видове електростанции и подстанции; релейни станции; сигнално - охранителни и непрекъсваеми енергийни системи. Положителните плочи са с тръбна конструкция, изработени по оригинална технология. Отрицателните плочи са пастирани, тяхната активна маса е пресована в решетка от нискоантимонова сплав (под 3%), с което се гарантира ниско газоотделяне и нисък саморазряд, осигуряващи продължителен период на експлоатация (минимум 15 години), намалено обслужване на елементите. Стационарните батерии тип OPzS могат да се експлоатират при температура от -10,0C до +45,0C. Дружеството предлага и сеизмично устойчиви стелажи за стационарните батерии, които отговарят на всички изисквания за сигурност и безопасност на обслужване. 

 

Специални батерии 

 • Стартерни акумулаторни батерии за дизелови локомотиви. 
 • Акумулаторни батерии за резервно осветление на жп вагони.
 • Тягови батерии за рудодобивната промишленост. 

 

Зарядни устройства 

от висок клас с оптимизирана характеристика с пулсиращ реверсивен ток.

 

 

Предимства:

 • Допуска заряд по всяко време - ежедневно, без да се отчита степента на разреденост и без развиване капачките на елементите на батериите.
 • Адаптивните свойства на зарядното устройство към състоянието на зареденост позволяват батерията да остане включена към ЗУ неограничено дълго време.
 • Благодарение на микроциклите заряд/разряд се извършва активна десулфатизация и изравняване на клетките по капацитет и степен на зареденост без презаряд. Така зареждана, батерията поддържа максималния си капацитет и зареденост 100%.
 • Икономисва се електроенергия и не се налага често доливане на вода.
 • Еднаквостта на клетките гарантира пълното им симетрично натоварване и добри динамични характеристики на кара през целия разряден цикъл. 
 • Намаляват ремонтите, поради липсата на сулфатизация.
 • Експлоатацията и поддръжката са изключително облекчени.
 • Не се изисква квалифициран персонал и време за измерване, контрол и наблюдение.
 • Животът на батерията превишава предписания от производителя с до 30%.

Разработената конструкторска и технологическа документация и използваното инструментално оборудване разширява възможностите на фирмата да предлага други типове специални батерии по посочени от клиентите напрежение, капацитет и други изисквания.


Web Design & SEO by Zashev Design