ЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЩЕ АД

Акционерно дружество ЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЩЕ е специализирано в предлагането на оловно-кисели панцерни акумулаторни батерии, стартерни акумулатори и зарядни устройства. На основата на непрекъснатото внедряване в експлоатация на съвременно оборудване, авангардни технологии, както и чрез кооперирането с някои западноевропейски фирми, качеството на предлаганата продукция отговаря на най-добрите световни образци. 

От създаването си до днес ЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЩЕ АД е в услуга на модерния клиент  във всички отрасли на промишлеността. През тези години компанията е спечелила доверието на много клиенти, търсещи оптимизиране на разходите без компромис с надеждността и безаварийната експлоатация. Основна грижа на дружеството е реализирането на ефективни дейности в областта  на търговията,  дистрибуцията и сервизните услуги, съответстващи в максимална степен на изискванията на възприетите наши и международни стандарти, в пълна хармония с потребностите на нашите клиенти. Отговаряйки на високите изисквания на пазара, ЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЩЕ АД работи в съответствие с изискванията на системата по качеството ISO-9001. 

Успехите на дружеството и убедеността на ръководството в положителната перспектива за неговото развитие се дължат до голяма степен на екипа от работници и служители, с които ЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЩЕ АД разполага. 

Ръководните фирмени принципи за качествена работа са:

•срочност на изпълнение на поставените задачи;
•създаване на условия за своевременното откриване и предотвратяване на несъответствия, отразяващи се на качеството на предлаганите от нас продукти и услуги;
•удовлетворяване изискванията на класификационните организации и вътрешно-фирмени инструкции;
•създаване на условия, които гарантират незамърсяване на околната среда;

Качеството за нас не е постоянна величина. То трябва непрекъснато, ежедневно да се реализира отново и отново. Всеки служител на нашата компания сам отговаря за качеството на извършваната от него дейност. Това е негово водещо задължение и постоянна задача. Този принцип осигурява функционирането на системата за управление на качеството, която компанията ни изгради и внедри. Качеството не е подарък, който правим на клиента, то е наше главно задължение.

За доброто качество на произвежданата продукция и доставянето и в кратки срокове до всички клиенти в ЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЩЕ АД работи високо квалифициран персонал.

Този екип включва както работници с голям опит и висока квалификация, така и много добре теоретично подготвени и отговорни млади специалисти, които съвместно ще изграждат и реализират политиката на дружеството.

Нашето мото – да станеш първи е трудно, но да останеш първи е още по-трудно.


Web Design & SEO by Zashev Design